OMS Walter, spol. s r.o.

Naše společnost se zaměřuje na dodávky a montáž mechanicko-biologických ČOV pro čištění splaškových, komunálních a průmyslových odpadních vod. Jedná se především o dodávky kompaktních ČOV vč. mechanického předčištění, biologické jednotky a kalové koncovky. Naše technologie splňuje podmínky BAT - nejlepší dostupné technologie čistíren odpadních vod.

Jsme korporativním členem Asociace pro vodu ČR.

Zajišťujeme:

dodávku a montáž technologie čistírny odpadních vod

projekční práce

vypracování provozního řádu a uvedení ČOV do zkušebního provozu vč. komplexního vyhodnocení

garanci na dodanou technologii

provozování kanalizací a čističek odpadních vod

rekonstrukce a intenzifikace stávajících ČOV

 

OMS Walter